“Teen Ambassadors Across Europe” er et samarbeidsprosjekt som tar sikte på å utvikle en bærekraftig og inkluderende metode for publikumsengasjement. Vi vil skape konkrete forbindelser mellom kunstneriske ledere og ungdomspublikummet, slik at ungdom selv kan ha en rolle i den kunstneriske ledelsen av teaterfestivaler og programmeringen av en teatersesong. Partnere i prosjektet er Norsk Scenekunstbruk, Segna d’Infanzia i Italia, Teatercentrum i Danmark, Krokusfestivalen i Belgia, Fundació Bancària “la Caixa” i Spania og Dialogue – The Community Performance Network fra Storbritannia.

Ambassadører

TEEN-ambassadører sprer opplevelser med scenekunst til sine jevnaldrende. Kommunikasjon fra ungdom til ungdom skaper gjerne et bredere og sterkere publikumsengasjement enn om lærere, foreldre eller kunstneriske ledere skal stå for formidlingen alene. TEEN-ambassadørenes rolle i dette prosjektet vil også være å representere sine jevnaldrende i diskusjonen med kunstneriske ledere om hva de ønsker se på scenen. Hensikten med å gi ungdommene reell medvirkning er å legge til rette for mer engasjerende og inkluderende teateropplevelser.

Aktiviteter

I løpet av det forrige T.E.E.N.-prosjektet har strategier og verktøy blitt utviklet, og dette vil bli brukt og bearbeidet videre sammen med andre land i Teen Ambassadors Across Europe. Vi vil reflektere rundt skolesystemer og skolens rolle som den som styrer ungdommenes kulturelle erfaringer. Prosjektet vil inkludere tenåringer i en prosess som:

  • samler dem i TAG (Theatre Action Group) i alle partnerland, sammen med kunstnerisk ledelse, en koordinator / veileder og lærere.
  • fremmer diskusjon mellom TAG-deltakerne om scenekunstproduksjoner de har sett og skal se, ved hjelp av kjøkkenbordsamtale (Kitchen Table Discussion) og den kritiske tilnærmingen som ble testet i det foregående T.E.E.N.-prosjektet.
  • lar dem jobbe sammen med kunstnerisk ledelse for å få innsikt i hvordan en festival eller teatersesong er programmert og hvordan deres meninger og ønsker kan tas i betraktning uten å gå på kompromiss med kvalitetsnivået.
  • inkluderer ungdommene i kommunikasjonsprosessen rundt scenekunstproduksjonen, for bedre å forstå hvordan de kan bruke sosiale medier og hvordan deres tilstedeværelse og forslag kan påvirke deres jevnaldrende positivt.
  • fremmer en refleksjon i skolesystemet om hvordan å vektlegge pedagogiske behov og tenåringens følelsesmessige tilnærming til teater.

Ved å etablere kuratorteam med ungdom ønsker prosjektet å nå et yngre og bredere publikum, sikre et langsiktig engasjement og sørge for sosial inkludering.

Teen Ambassadors Across Europe er en forlengelse og videreutvikling  av EU-prosjektet TEEN som du kan lese mer om her.

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken