Prosjektet T.E.E.N. har et ambisiøst mål skape større interesse for scenekunst blant ungdom i alderen 10–19 år. Hvordan drive publikumsutvikling for ungdom på ikke-kommersielle kunstuttrykk? Hvordan skape et aktivt og kritisk ungdomspublikum for samtidens scenekunst?

Partnerne Segnia d’Infanzia fra Mantova, Teatercentrum i Danmark, Norsk Scenekunstbruk og Universitetet i Lisboa planlegger finne svar på disse, og flere spørsmål. Prosjektet skal engasjere bredt, og styrke unge menneskers posisjon i scenekunsten som publikum, kritikere og premissleverandører.