Entries by Elin

EU-project: Teen Ambassadors Across Europe

Teen Ambassadors Across Europe er et samarbeidsprosjekt som tar sikte på å utvikle en bærekraftig og inkluderende metode for publikumsengasjement gjennom et konkret og aktivt forhold mellom kunsterisk ledelse og det unge publikumet.

EU-project: PUSH+

PUSH+ is a three year EU-project focusing on the topics Home, Failure and Different Bodies in performing arts for a young audience.