Ådne Sekkelsten @ Norsk Scenekunstbruk // 11.05.07

En hemmelig hage  av Fabula Rasa er en av fire finalister i kappløpet mot Gullsekken og 100 000 kroner.

En hemmelig hage er en av to produksjoner som ble nominert til Gullsekken fra Scenekunstbruket, og det gleder oss stort at en scenekunstproduksjon er blant fire produksjoner som kom videre til finalen.

Les begrunnelsen for nominasjonen fra Scenekunstbruket her:
Fabula Rasa har skrevet et nytt dramatisk verk basert på Frances Hodgson
Burnett’s bok “Den hemmelige hagen”. Boken kom ut første gang i 1911 og har
blitt filmatisert, laget som TV serie og sendt som hørespill. Men dette er
så vidt vi vet første gang den har inspirert til en teaterforestilling.
Fabula Rasa har skrevet en helt ny scenetekst og skrellet bort alle
voksenkarakterer slik at bare barna er igjen når historien møter teatret.

Resultatet har blitt en poetisk og vakker fortelling hvor tre høyst ulike
barn finner hverandre og sammen oppdager vennskap, magi og kjærlighet. Dette
er en forestilling om barn, på barns premisser, i et visuelt formspråk rikt
på assosiasjoner. I tillegg til Burnett’s originale historie, trekkes også
utøvernes personlige opplevelser inn i forestillingen og gjør med det
historien nær og inkluderende.

Forestillingen forener flere kunstuttrykk som musikk, videokunst og
scenekunst. Det blir fremført på en intim og engasjerende måte i et
scenerom som bygges inn i gymsal e.l. De vanlige skolerommene opphører.
Fortellingen er magisk og rommet blir også magisk.

Fabula Rasa viser at de har et solid grep i det å virkeliggjøre sin
kunstneriske intensjon og vilje med denne historien. Med et godt kunstnerisk
håndverk innenfor flere kunstfelt, forløses arbeidet i en forestilling som
reiser eksistensielle og filosofiske spørsmål som alle vil kunne
identifisere seg med. Forestillingen befester i så måte sin nødvendighet, en
forestilling vi mener er ‘viktig’. Både kunstnerisk og filosofisk.

Fabula Rasa viser en profesjonalitet og ansvarlighet i den kunstneriske
formidlingen til barn og unge. Forestillingen er tematisk gripende og
kunstnerisk interessant. Gruppen har et lekende personlig og særegent
uttrykk, som appellerer til barn så vel som til voksne.