For en fantastisk fin beskjed å få akkurat i det vi sparker i gang årets Showbox!

Kulturdepartementet har tildelt Scenekunstbruket et ekstra tilskudd på kr 300.000,- som skal gå til å styrke arbeidet med og gjennomføringen av årets festival. 

«Dette er virkelig kjærkomne midler i en tid med bortfall av billettinntekter og omstilling fra fysisk til digital festival. Det gir oss både energi og motivasjon til å jobbe videre for det vi er aller mest opptatt av; Å formidle gode scenekunstopplevelser til et ungt publikum og sørge for at kompetansen på scenekunstfeltet for de unge utvikles og deles» sier Ådne Sekkelsten.

Scenekunstfestivalen Showbox avholdes for 16. året på rad i år, og åpnes offisielt av Kulturminister Abid Raja tirsdag 1. desember kl 14 på www.showbox.no