I Dagsrevyen 18. august uttaler Barneombud Reidar Hjermann : ”Barn og unge er nødt til å ta til takke med resirkulerte stykker fra vår barndom, altså Kardemommeby og Hakkebakkeskogen og disse tingene som de voksne syntes var stas da vi var små. Barn har rett på kunst og kulturopplevelser som speiler deres egen samtid, på samme måte som vi voksne har”.

Hjermann tok også til orde for at departementet i sterkere grad må legge føringer overfor kulturinstitusjonene om hvordan de offentlige midlene skal brukes på barn.

Dette reagerer Norsk scenekunstbruk på , og i et intervju med www.scenekunst.no spør daglig leder Ådne Sekkelsten
-Hvor har han det fra? Har han ikke fått med seg det mangfoldet av forestillinger som formidles bl.a. via oss og Den kulturelle skolesekken?

Du kan lese intervjuet i sin helhet her www.scenekunst.no