Pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet 25. mai 2007:

Regjeringen har i dag fordelt 416,7 millioner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål.

167 millioner går til Den kulturelle skolesekken, 124,7 millioner går til kulturbygg og 125 millioner til Frifond.

Årets økning på seks millioner kroner til Den kulturelle skolesekken skal benyttes til pilotprosjekter for utvidelse av til videregående skole i utvalgte fylkeskommuner.

–  Elever i den videregående skole er i en viktig fase i livet, og vi ønsker å gi også de litt eldre elevene tilbud om Den kulturelle skolesekken, sier kultur- og kirkeminister minister Trond Giske.

I tillegg benyttes seks millioner kroner til å videreføre satsingen på de regionale vitensentrene. Disse har et formidlingsansvar for hver sin region og dekker til sammen hele landet.

Se fordelingen av midlene HER