To forestillinger fra Showbox til årets Momix-festival 1

To forestillinger fra Showbox til årets Momix-festival

Bibliotek-Karen har for anledningen byttet navn til La Bibliothé-Claire og Martijn Jolings "A tribute to me" er nominert til festivalens junior-pris.
Kollegasnakk

Kollegasnakk

Tiny Dancer fra Danmark er på residens hos Kloden teater og vi inviterer kollegaer til suppe og rundebordssamtale onsdag 24. januar kl. 17.00