3Place på Assitej

3Place på Assitej

Vi reiser til Assitejfestivalen i Kristiansand for å ha workshop med ungdom i EU-prosjektet 3Place.
Sees vi i Fjaler?

Til Fjaler med 3Place og Unge stemmer

Scenekunstbruket kommer til Teaterfestivalen i Fjaler med Unge stemmer og EU-prosjektet 3Place. I Unge stemmer samarbeider ungdom fra Oslo og fra Dale om å anmelde festivalen sammen med kritikermentor Hedda Fredly. I 3Place ser vi på hvordan scenekunst kan bli et sted ungdom velger, hvor de føler seg trygge og hva de savner i nærmiljet sitt.