Scenekunstbruket kommer til Teaterfestivalen i Fjaler med Unge stemmer og EU-prosjektet 3Place. I Unge stemmer samarbeider ungdom fra Oslo og fra Dale om å anmelde festivalen sammen med kritikermentor Hedda Fredly.

I 3Place ser vi på hvordan scenekunst kan bli et sted ungdom velger, hvor de føler seg trygge og hva de savner i nærmiljet sitt.

Unge stemmer – Oslo + Dale edition

Unge stemmer er et prosjekt som ble startet av Scenekunstbruket i 2012. Unge Stemmer er et nettsted hvor ungdom mellom 13 og 20 år kan registrere seg og skrive om kunsten de opplever, både på skolen gjennom Den kulturelle skolesekken og på andre arenaer. Unge stemmer har redaksjoner på flere festivaler i Norge, deriblant på Teaterfestivalen i Fjaler og på Scenekunstbrukets egen festival: Showbox. 

Til Dale tar Scenekunstbruket med seg to ungdommer fra Oslo, som sammen med tre lokale ungdommer skal følge hele festivalen; skrive, filme og snakke om det de opplever. Dette er et prosjekt vi startet i fjor, da vi dannet en redaksjon med fire lokale ungdommer som fikk oppfølging av kritiker Runa Skolseg. Ungdommene, Runa og vi deltok også i en podkast om scenekunst for det unge publikumet, den kan du høre her.

I år tar vi med oss to ungdommer fra Oslo. Ali og Iulian har gått på Kuben videregående skole, og i vår var de utplassert her hos oss på Scenekunstbruket, der de jobbet mye med EU-prosjektet 3Place. Sammen med tre ungdommer fra Fjaler, deriblant Elliot og Henrik som også var med i fjor danner de årets redaksjon, som har kritiker Hedda Fredly som mentor. Følg med på www.ungestemmer.no

3place i Dale

Performing arts as the third place for the young audience

I Fjaler holder 3Place hus på Samvirke, der ungdommene og festivalgjengerne gjennom festivalen kan bygge fram Dale; både fysisk og imaginært. Hva savnes i Dale? Hva er det fineste stedet? Hvor liker man å henge? Kom og bygg med oss!

3Place er et 3-årig samarbeidsprosjekt ledet av Scenekunstbruket sammen med Kloden teater, Junges Ensemble Stuttgart (DE) og Divadlo Drak (CZ). 

Third place er definert som et trygt sted hvor man kan samles, være kreativ og føle at man hører til. Så hvordan kan vi senke terskelen for interesse for scenekunst, spesielt grupper som i dag ikke tenker at dette er noe for dem?

  • Hvordan skape eller transformere et fysisk rom der det unge publikumet føler seg hjemme og inkludert?
  • Hvordan skape en kunstopplevelse der det unge publikumet føler seg hjemme og inkludert?
  • Hvordan involverer vi det unge publikummet på en måte de føler seg representert?