Different Bodies - kunstnerlab i Norge 13

Different Bodies – kunstnerlab i Norge

Neste kunstnerlab i EU-prosjektet PUSH+ arrangeres skal arrangeres av oss, her i Norge.
Vil du søke SPENN?

Scenekunstbruket med ekstraordinær tilskuddsordning i Spenn

I forbindelse med pandemien og den alvorlige påvirkningen smitteverntiltakene har for scenekunstfeltet oppretter Scenekunstbruket en ekstraordinær tilskuddsordning for tilrettelegging av forestillinger for barn og ungdom.
Monster i magen - Rimfrost produksjoner. Foto: Signe Fuglested Luksengard

Bekymret for framtida

I begynnelsen av april sendte Scenekunstbruket ut en enkel undersøkelse til scenekunstfeltet i hovedsak knyttet til vårt repertoar.