Nå er søknadsportalen til SPENN åpnet, og i denne runden kan det søkes støtte til både nye produksjoner og til tilrettelegging eller gjenopptakelse.

Søknadsportalen finner du her. Søknadsfrist er 1. september kl 13.00.