Vi har ledig engasjement som prosjektmedarbeider med tiltredelse snarest, og senest innen 1. februar 2014.

Arbeidet vil bestå i oppfølging av ulike prosjekt vi har på gang, bl.a. vår jubileumsbok, nasjonalt nettsted for ungdomskritikere, kanalscenekunst.no, i tillegg til å bidra i de til enhver tid oppgaver som er definert i Scenekunstbrukets handlingsplan. Engasjementet er i utgangspunktet en 60% stilling for ett år, men med mulighet for utvidelse både i stillingsprosent og varighet.

Er du interessert, ta kontakt med/send søknad til daglig leder Ådne Sekkelsten aadne@scenekunstbruket.no – tlf 91 52 46 45 – senest innen 10. januar 2014.