I Bully bully er en verdensleder som en 4 åring som ikke har fått viljen sin.

«Bully bully» er et stykke som handler om hva et lite barn og en verdensleder kan ha til felles, det blir brukt mye ulik musikk for å forsterke handlingen i stykke, blant annet hoff musikk, pop musikk og folkemusikk, og lydeffekter for å understreke de komiske hendelsene. De snakker ikke mye i stykket, og det lille de sa var ikke noe spesielt språk, så folk fra alle land kan forstå budskapet.

Skuespillerne var i rollen fra første sekund. De hadde en bra kontakt med de entusiastiske barna som satt foran, jeg hørte også mange voksene som lo i salen, derfor vil jeg si at selv om det er ganske tydelig at stykket er retta mot barn syntes jeg at alle aldere kan synes at dette er et bra stykke. Når man blir litt eldre, kan man jo relatere mer av tingene i stykke til tingene som skjer i verden. Som for eksempel da de tok med flaggene på scenen, og starta med å prøve å ha større flagg enn den andre og under dansen de hadde dekka den rosa kongen for hodet til den grønne med flagget sitt. Også i starten da de to kongene konkurrerte om å ha størst statue, kan minne om land som konkurrer om ha størst hær, og høyest skyskraper som kan peke på kapitalismens krefter. Dette er land som gjerne ikke bryr seg om innbyggernes vel,  og kan minne om en fireåring som ikke har fått viljen sin?

 Skuespillerne som jeg tror skulle forestille konger var uvenner fra starten, men når pressen kom på så måtte de late som om de var venner, det er jo sånn med noen land nå, som bak kameraene er ordentlig uenige, men man ser bilder av lederne fra de landende ta hverandre i hånda, for eksempel under FN eller NATO møter. Eller at de vil at det skal se så bra som mulig ut fra utsiden, men som har problemer på innsiden, som for eksempel UAE, influensere drar dit for å reklamere, mens folka som bor der blir urettferdig behandla. De sammenligna barnekrangel med voksene verdensledere som er uenige, og fordi at de viste det på den måten er et fint stykke å vise til unge barn, fordi at det er noe de syntes er gøy og noe de kan relatere til. Så jeg vil si at «Bully Bully» viser et større samfunnsproblem, på en måte som barn kan forstå seg på og det syntes jeg er spennende at teater kan.