Black Sheep er en forestilling fra Italia , som tar for seg et viktig tema. Stykket er for barn, og målgruppen er 5 år og opp. Skuespillet handler om å være annerledes, og det å passe inn. Det er to skuespillere i stykket. Den ene skuespilleren spiller en hvit sau, og den andre spiller en svart. De prøver å forstå hverandre, og kommunisere med hverandre, men det er vanskelig siden de er ganske forskjellige.

Selv om skuespillet har en dypere mening, og et tema man må tenke seg litt til, er det humor blandet inn. Humoren og komedien kom frem ved hjelp av tydelige bevegelser, sterke ansiktsuttrykk og passelig musikk. De bruker alle disse elementene for å få frem hva de føler, og hva som skjer. De klarer dette på en veldig fin måte. Det er heller ikke noe snakking i stykket, men barna forsto som oftest hva som skjedde på scenen.

For å formidle budskapet, som er at det er greit å være annerledes, har de små lekefigurer av forskjellige dyr. De hadde mange hvite sauer, som var i en flokk. Dette kunne representere hvordan man må være, og oppføre seg likt, for å bli akseptert. Senere tar de frem en sau, som er hvit og svart. Denne blir ikke akseptert av saueflokken, men den starter sin egen flokk, med mange andre forskjellige dyr.

Vi stilte skuespilleren, som spilte den svarte sauen, et spørsmål. Det var hva han ville at barna skulle tenke på etter at de så stykket. Han svarte at han ønsket at barna skulle tenke på hvordan alle disse lekedyrene levde sammen, og hvordan de aksepterte hverandre. Han ville at barna skulle gjøre det samme, med hverandre.

Stykket var veldig morsomt for barna, som så på. De lo ofte, men vi tenker at det var det eneste de fikk ut av det også. Humor. På slutten av stykket var det bare så vidt at man fikk se alle lekedyrene sammen. Så vi tenker at det ble litt utydelig for barna å få med seg budskapet. Det er ganske relevant, siden man må oppføre seg som en saueflokk for å passe inn tenker vi også.