TILDELING 2021 A
Søker Forestilling Sjanger Tildelt
Birgit B.Nordby To Hjem Teater 30000
Bizarra produksjoner Her er vi Musikkteater 35000
Det Andre Teatret De Voksne Teater 24000
Gorgon turteater Katastrofen Teater 30000
Nie teater Minnenes Museum Teater 30000
Rimfrost produksjoner Monster i magen Teater 30000
Robsrud & Dean Forskningsprosjekt VI: SANNHETEN Teater 17000
Sagliocco ensemble Voff! Art Teater 30000
Teater Joker Versailles Teater 40000
Torstein Bjørklund Konflikten Teater 25000
Antall søknader 30
Antall innvilget 10
Totalt søkt beløp kr. 1 536 830
Totalt innvilget kr. 291 000