Tildeling 2018 B

SØKER PROSJEKT SJANGER TILDELT
Ny- produksjon
Teater Joker Versailles Teater 200000
Håkon Sigernes Stepp meg et dikt Ulike genre 30000
Nina Ossavy Yggr Figur 190000
Stine Indergård Et kunstig menneske Teater 150000
Lone Klein Alba trosser alt Teater 79000
Karen Houge I didn’t know that about you Teater 90000
Open Window Theatre Opp-Ned Teater 175000
Cecilie Jørstad Skogen i hjartet Musikkteater 75000
Teater Avatar Trollet som ikke kunne telles Figur 105000
Landing Felt Dans 100000
Nelly Winterhalder Jordbær Teater 200000
Cecilie Lundsholt Daisy Detektiv i knipe Figur 130000
Marius Kolbenstvedt Okkupasjonens fanger Teater 150000
Det stille teatet Bertil blir grei Teater 120000
Katja Brita Lindeberg Isbjørnpappaen Teater 150000
Lina Killingdalen produksjoner Monster i magen Teater 200000
Rimfrost produksjoner Utvik Senior Teater 220000
Feil teater De kaller meg Påsan Figur 150000
Snakk for deg sjøl Søvnløs Performance 100000
Øyteateret Mikrobia Figur 163000
Vilde Lundal Rossebø Åpen post Teater 48000
Tony Tran Jakob Dans 100000
Stolp/Morstad Ordfabrikken Figur 75000
Tilrettelegging/Gjenopptakelse
Rebekka/Huy Goodbye Kitty Ulike genre 50000
Sanzén produksjoner Ringeren i Notre-Dame Musikkteater 25000
Rimfrost produksjoner Tobias og dagen det smalt Teater 30000
Klassikere for kids Forbrytelse og straff Teater 80000
YVA Company Nesen av Gogol Teater 30000
Kompani13 Romeo og Julie Teater 30000
Amund Sjølie Sveen Nordting Ulike genre 40000
Antall søknader 88
Antall innvilget 30
Totalt søkt beløp 11.947.812
Totalt innvilget 3.285.000