Tildeling 2018A

Prosjekt Søker Sjanger Innvilget
HELLO Therese Slob Dans 20000
GLEMT Simone Grøtte Dans 50000
Voff!Art Sagliocco ensemble Teater 30000
KROM kropp i rom Rom for Dans Dans 35000
To hjem Nordby produksjoner Teater 30000
The Artist’s Space Company B. Valiente Ulike genre 30000
OSS By Proxy Teater 20000
Antall søknader 23
Antall innvilget 7
Totalt søkt beløp 2.245429
Totalt innvilget 215000