Tildeling 2016A

Søker Prosjekt Genre Tildelt
Anders Høgli Live Young; Die Fast… Teater 85000
Bø/Johnsen Noise Control Dans 40000
Stiftelsen NIE Teater Minnenens Museum Teater 40000
Teater Spillebrikkene To syke søstre Teater 50000
Antall søknaden: 14
Antall innvilget: 4
Totalt søkt beløp: 1.104 088
Totalt innvilget: 215 000