Tildeling 2015A

SØKER PROSJEKT GENRE TILDELT
Dans i Nord-Trøndelag Innebyggerne – et byggesett Dans 50000
M.Abrahamsen/Ink Productions I am about to express myself Dans 70000
Antall søknader: 7
Antall innvilget : 2
Totalt søkt beløp: 444 353
Totalt innvilget:    120 000