TILDELING RUNDE 2012 A

SØKER PROSJEKT GENRE TILDELT
Ny-produksjon
Ahmed Tobasi og Mélanie Dahl En Palestinsk dukketeaterforestilling Figur 60000
Annika Udo Krakkel Spetakkel Figur 100000
ASFALTprinsessene Oh Mein Papa – en asfaltprinsesse forteller… Teater 70000
Det Andre Teatret ANNERLEDESprosjektet del 1 Teater 150000
Flaatenbjørk kompani Det gåkke an!? Teater 200000
Frida Odden Brinkmann Prosjekt 1 1/2 Ulike genre 156000
H.Ramsdal/HS.Reitan/ IM.Wilmann Symbiose Teater 100000
h2dance Say Something Dans 85000
Hanna Kavli Lund Kill the silence Teater 100000
Hege Haagenrud HOW TO BE ALONE Dans 200000
Håvard Skaset/Cornelius Jakhelln Skaset/Jakhelln Ulike genre 40000
Kompani Lerkefalk TEKSHEK – dragen som ikke kunne sprute ild Musikkteater 30000
Landing DA / Venke Marie Sortland Protestbevegelsen Dans 100000
Oslo Danse Ensemble /ODE Ung I rommet Dans 100000
Sagliocco Ensemble Scene ! Art Teater 220000
Simone C Grøtte Pedersen Mannen som stoppet Hurtigruta Dans 180000
Solveig Styve Holte Slepp Dans 140000
Teater Grimsborken SITT STILLE!!! Teater 150000
TEATER JOKER 1814 Teater 120000
Therese Øvstebø Markhus SIRKEL Dans 100000
Thomas Holtermann Østgaard Dropout Teater 200000
Yngvild Aspeli Opera Opaque Figurteater 100000
Tilrettelegging/ gjenopptakelse
Sagliocco Ensemble Tone ! Art-bilder fra et piano Teater 35000
Statsarkivet i Trondehim Vendepunkt Teater 30000
Teater Joker Baron von Munchhausens Sannheter Teater 35000
VIB og Ningun Extremo Konsertforestilling Ulike genre 35000
Antall søknader: 84
Antall innvilget: 26
Totalt søkt beløp: 12.600000
Totalt innvilget:   2.836000