TILDELING 2010 A

SØKER PROSJEKTTITTEL GENRE TILDELT:
Ny-produksjon
Vindauga Vindauga i matsalen vender mot fjorden Teater 65000
Marianne Skjeldal Ned i mosen med deg, menneske! Ulike genre 160000
Dans i Nord-Trøndelag W00T Dans 30000
Sandsund/Lie Snurkvistpåla Teater 75000
Katja Lindeberg Bokserklovnen Teater 90000
Panta Rei Danseteater Mødre Dans 150000
sceneKNUST «…bare en gammel kaffekropp?» Teater 100000
Turnékompaniet Mett og lett på vekten Teater 200000
Thorsmæhlum og Stugu Norske Folkefreaks Teater 200000
Jacobsen & Sele Eg og Holden Caufield Teater 100000
Totalt: 1170000
Tilrettelegging/gjenopptakelse
Eirik Fauske  Gullalðurir Teater 130000
Totalt: 130000
RUNDE 2010 A-Frist 01.03.2010
ANTAL SØKNADER 57
ANTALL INNVILGET 11
TOTALT SØKT BELØP 9.473.719,-
TOTALT INNVILGET 1.300 000,-