Årets første tildelingsrunde i SPENN gikk til gjenopptakelse / tilrettelegging, og 4 av 14 søkere fikk støtte.

Tildelt midler:
Anders Høgli   Live Young; Die Fast…   Teater  85000
Bø/Johnsen   Noise Control   Dans  40000
Stiftelsen NIE Teater   Minnenens Museum   Teater  40000
Teater Spillebrikkene   To syke søstre   Teater  50000

Antall søknader:   14
Antall innvilget:  4
Totalt søkt beløp:  1.104 088
Totalt innvilget:  215 000

Les mer om SPENN her.