Ping-pongdans, miljøvern, skiftende årstider, prinsesser, krigsfortellinger, og hva gjør man når mamma plutselig er blitt et monster?
Dette er bare noen av fremtidige forestillinger som skal produserer og deretter turneres for elever i grunn- og videregående skoler over hele landet.
Støtteordning SPENN.NO har gjennomført sin femte tildelingsrunde av produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge.

Det ble innvilget kr. 3.033 459 fordelt på 28 søknader.Totalt ble det behandlet 94 søknader, med en samlet søknadssum på 14 millioner. Vi ser en økning i antall søknader fra tidligere runder, noe som er gledelig med tanke på mangfold og fremtidige kvalitetsforestillinger for barn og unge.
Du finner listen her.

Så til dere som ikke fikk i denne runden, må vi bare anbefale å søke igjen både her og andre steder, og ikke gi opp!