Interaktivt teater, barn som lever på kode 6, tre små frø som vil redde verden, pingpong og hva skjer egentlig med dyr som dør?

Dette er bare noen av fremtidige forestillinger som skal produserer og deretter turneres for elever i grunn- og videregående skoler over hele landet. Norsk scenekunstbruk, Norges største formidler av scenekunst oden nasjonale aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken, har gjennom sin støtteordning SPENN.NO gjennomført sin fjerde tildelingsrunde av produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge.

Det ble til sammen tildelt kr. 2. 775 000, fordelt på 23 søknader.
Totalt ble det behandlet 87 søknader, med en samlet søknadssum på over 12 millioner.

Søknadsbunken viser at det er stort ønske om å produsere forestillinger for barn og unge, også innenfor de ulike scenekunstsjangrene.

Du finner tildelingslisten her spenn.no