Vi i Scenekunstbruket takker i disse dager av Ådne Sekkelsten, som fra 1. juli går av som daglig leder for Norsk Scenekunstbruk, en institusjon han har bygget opp fra starten.

Ådne har vært en helt sentral kraft i arbeidet med å heve status og kvalitet når det gjelder scenekunst for barn og ungdom, slik at norsk scenekunst for et ungt publikum er høyt ansett både i Norge og internasjonalt. Han har jobbet utrettelig for kvalitet i alle ledd, fra de som er på scenen, til de som jobber bak, og ikke minst, for de som sitter og ser på. Ådne har vært en pådriver for å vise scenekunst for et ungt publikum i både tradisjonelle, men ikke minst i utradisjonelle rom. 

Vi i staben er glade for at Ådne fortsatt kommer til å dele kontorlandskap med oss, og gleder oss til å følge fortsettelsen med Kloden teater!