Vi er i en prosess med å samle alt Scenekunstbruket gjør på samme nettside: www.scenekunstbruket.no. Ny nettside vil være ferdige i starten av 2024. Denne blir enkel å navigere, og du skal lett finne det du trenger.

Derfor avvikler vi navnet SPENN på vår støtteordning for produksjonsmidler. Retningslinjer, innhold og søknadsportalen er ikke endret, og finnes nå her: scenekunstbruket.no.

Scenekunstbrukets støtteordning har eksistert siden 2009, og er per i dag den eneste med øremerkede produksjonsmidler for et ungt publikum.

SØKNADSFRISTER I 2024:

22. mars kl. 13.00

Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné (søknadsrunde åpner uke 7)

3. september kl. 13.00

  1. Nye produksjoner
  2. Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné

Direkte til søknadsportalen.