PUSH Migration Lab

Over halvparten av menneskene på flukt i dag er barn, hva er kunstnernes rolle i å fortelle og representere deres historier? Hvor mye forstår europeiske barn av flyktningekrisen? Hvordan kan vi undersøke og utforske dette på en måte som er kunstnerisk interessant og som passer for et ungt publikum? Er barn som har flyktet og bor i Europa representert i kunst og kultur, og hvordan kan vi involvere dem? Hvor ligger risikoen i å forsøke å utforske dette temaet gjennom scenekunst for et ungt publikum?

To kunstnere fra Norge får mulighet til å reise til Dublin for å delta på kunstner-laben. Oppholdet er honorert og kunstnerne får dekket reise og opphold. Laben fokuserer på temaer knyttet til immigrasjon, emigrasjon og asyl, og varer i åtte dager. Laben er en unik mulighet til å gå i dybden på tematikken, bli kjent med scenekunstnere fra fire andre europeiske land, utvide nettverket, utvikle fagkunnskap, få mer kunnskap om temaet og hvordan du kan jobbe kunstnerisk med dette.

Scenekunstbruket er med i  PUSH, et 2-årig Kreativt Europa-prosjekt som sammen med partnere i Skottland, Belgia, Irland og Danmark skal utforske grenser i scenekunsten for de unge.

I perioden 20. februar – 1. mars 2018 vil 14 kunstnere fra fem land sammen utforske temaet migrasjon i Dublin, Irland. Det er vår irske partner the Ark som arrangerer laben.

 

SØKNADSFRIST: 25. oktober 2017

Mer informasjon om hvordan laben vil foregå og søknadsprosessen finner du i dette dokumentet: PUSH Migration Lab – Retningslinjer
Søknadskjema: PUSH Migration Lab – Søknadsskjema

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon! Send mail til gabrielle(a)scenekunstbruket.no eller ring + 47 99 29 01 46.

Les mer på nettsiden til PUSH.