I september er Scenekunstbruket så heldige å få være vertskap for det siste kunstneroppholdet i EU-prosjektet PUSH+. Temaet er «Different bodies» og vi søker nå scenekunstnere!

Om Different bodies Lab

Kunstner-laboratoriet holdes i Stamsund, Lofoten fra 8.-18. september 2020. Scenekunstnerne som deltar bor og jobber sammen i 8 dager. Det er tre plasser for scenekunstnere basert i Norge, som deltar sammen med kunstnere fra Belgia, Irland, Danmark og Skottland.

EU-prosjektet PUSH+ er et treårig samarbeidsprosjekt støttet av Kreativt Europa. Samarbeidspartnere er organisasjoner fra Norge, Belgia, Irland, Skottland, Danmark og Thailand.

Lab-en skal blant annet ta for seg spørsmål som:

  • What is a body and how do our bodies connect with our sense of self?
  • What is the connection between body, society and performing arts?
  • What kind of bodies do we see on stages – and whose bodies are missing?
  • What is the impact of how we treat our bodies and how we talk about (or not talk about) bodies?
  • How does the lack of diversity of bodies on stages impact on young audiences?
  • How can we open up for new perspectives, and perceptions, where ideas and practices about different bodies are being stretched and challenged?
  • How can an artistic space be given for different bodies to move and communicate, and at the same time move our perceptions and minds?
  • How can a broad variety of bodily expressions help us reflect through a psychical approach? 

Lab-en skal ha en åpen og utforskende tilnærming til tematikken, og jobbe med å skape bedre representasjon i scenekunst for et ungt publikum.

Leder for kunstner-laboratoriet er Tone Pernille Østern.

Les mer her

Søknadsfrist: 6. mars 2020

Søknad sendes til push@scenekunstbruket.no innen utgangen av fredag 6. mars 2020. Her finner du søknadskjema som skal benyttes:

Søknaden må skrives på engelsk. Engelsk er også arbeidspråk i kunstnerlaben.

Mer informasjon om hvordan laben vil foregå og søknadsprosessen finner du i dette dokumentet:

Husk å les guidelines nøye før du søker. Har du spørsmål? Send en mail til gabrielle@scenekunstbruket.no

Scenekunstbruket velger ut kunstnerne som skal delta og gir tilbakemelding til alle søkere innen 23.mars.

Foto: Kari Vassbotn