Den kulturelle skolesekken til videregående skoler

Kultur- og kirkedepartementet inviterer fylkeskommunenene til å delta i pilotprosjekt i skoleåret 2007-08. 6 millioner kroner ekstra blir hentet fra Tippemidlene og midlene vil i skoleåret 2007/2008 bli brukt til pilotprosjekter i 5-8 utvalgte fylkeskommuner. Fylkeskommunene som ønsker å delta må søke Kultur- og kirkedepartementet innen 15. februar 2007.