Om Showbox

NORGES STØRSTE SCENEKUNSTFESTIVAL FOR BARN OG UNGE

Velkommen til Showbox, en scenekunstfestival spesielt rettet mot barn og unge. Årets festival finner sted fra tirsdag 26. november til torsdag 28. november 2024.

Scenekunstbruket etablerte i 2005 den årlige scenekunstfestivalen Showbox. Målet var å styrke kompetansen i scenekunstfeltet for barn og unge, samt å presentere nye kunstneriske prosjekter for et bredt publikum fra hele landet. Festivalen arrangeres i år for 19. gang, og har blitt en svært viktig nasjonal og internasjonal festival.

Festivalprogrammet er åpent for alle, og det er mulig å kjøpe billetter til både forestillinger og faglige arrangementer. Programmet slippes fortløpende, og billetter legges ut for salg fra høsten 2024.

Som Norges største formidler av scenekunst, ser Scenekunstbruket det som en av sine viktigste oppgaver å gi ulike miljøer som jobber med scenekunst for barn og unge muligheten til å samles. Showbox har gjennom årene etablert seg som et slikt samlingssted og en faglig arena, i tillegg til å være et godt kulturtilbud for barn, unge og familier i Oslo-regionen.

I løpet av festivalen samles barn, unge, fagfolk, arrangører, scenekunstnere og andre interesserte for å oppleve et mangfold av forestillinger, delta i samtaler og diskusjoner.

Showbox fungerer som en arena for erfaringsutveksling, nettverksbygging og prosjektsamarbeid for arrangører, scenekunstnere og andre som jobber med scenekunst for barn og unge. Dette likeverdige perspektivet er viktig for Scenekunstbruket. Vi legger vekt på gode møteplasser og på å gjøre festivalprogrammet like interessant for lokalpublikummet i Oslo som for scenekunstnere og arrangører. Showbox skal være en utviklingsarena som stimulerer til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og heving av statusen for scenekunst for barn og unge.

Målet er å presentere forestillinger med høy kunstnerisk kvalitet og å vise et bredt spekter av uttrykk og formater som appellerer til ulike publikumsgrupper. Dette for å best mulig vise spennet innenfor scenekunstuttrykket.

I år, som tidligere, vil Showbox følges av en ungdomsredaksjon som vil skrive om sine opplevelser på ungestemmer.no gjennom festivalen.

Gå ikke glipp av opplevelsesrike dager med inspirerende forestillinger, ny kunnskap og engasjement.

Velkommen til Showbox 2024!