Er det noen du mener fortjener en Gulljerv i år?

Gulljerven er en pris som skal hedre alle dem som står på for scenekunsten for et ungt publikum, og bidrar til å få den ut til barn og unge i hver krik av Norge. Opprettet i 2019, og deles ut av Norsk Scenekunstbruk. Prisen deles ut torsdag 1. desember under Showbox i Oslo.

Vet du om noen som burde nomineres? Vi ønsker alle velkommen til å sende inn sine forslag til nominasjoner.

  • frist: 20. september 2022.
  • Forslagene må begrunnes godt.
  • Det er ikke anledning til å nominere seg selv.

De innkomne forslagene blir behandlet av en komite bestående av representanter fra Norsk Scenekunstbruk og fra scenekunstfeltet for barn og unge. Komiteens innstilling over et utvalg nominerte blir oversendt Gulljervens jury. Juryen består av representanter fra scenekunstfeltet for barn og unge.

Les om de ulike kategoriene her, og send inn dine forslag!