Scenekunst.no lanserer egen scenekunstkritikk på det frie feltet. Foreløpig er to kritikere engasjert ut året.

Scenekunst.no drives av Norsk teater -og orkesterforening og Danse- og teatersentrum.
De utvalgte er Elisabeth Leinslie og Sidsel Pane. Førstnevnte er teaterviter og kjent som anmelder i Dagsavisen og i Norsk Shakespeare- og teatertidskrift. Hun var også en av morgenvertene under Showbox- 06. Sidsel Pane er danseviter og høyskolelektor i dans i Tromsø.

Det er fritt frem å kommentere anmeldelsene, og vi håper å få se kritikk av forestillinger som turnerer i Den kulturelle skolesekken.

Les mer på scenekunst.no