Det er oss en glede å meddele at vi har fått støtte til BEGGE EU-prosjektene vi søkte midler til fra Kreativt Europa. Kun 84 av de 401 søknadene ble innvilget, og vi er partner i to av dem!

PUSH+ og TEEN2 er en videreutvikling av våre to foregående prosjekter PUSH og T.E.E.N. og vi både stolte og begeistret over å få mulighet til å videreføre arbeidet vi har startet på. Dette er viktig for Scenekunstbruket og anerkjenner det arbeidet vi gjør både for scenekunstnerne og det unge publikummet. Det gir oss en fantastisk mulighet. De neste tre årene skal vi utvide vårt internasjonale nettverk, og sammen med scenekunstnere og ungdom fra Norge og de andre partnerlandene arbeide for økt kvalitet, kunstnerisk utvikling og bidra til en dypere og bredere forståelse av scenekunstens plass og rolle i barnas og ungdommens liv. Og ikke minst snakke om hvordan vi kan bidra til at det skapes scenekunst som barn og ungdom tar på alvor, og berører dem som hele mennesker.

EU-prosjekt: PUSH+ 1
Maryam, Jaouad og Pernelle; scenekunstnere i PUSH, foto av Geraldine Heaney

Sammen med Imginate (Skottland), Krokusfestivalen (Belgia), Åbendans (Danmark) og ny partner Bangkok International Children’s Theatre Festival (Thailand) skal vi i Scenekunstbruket og Showbox bygge videre på temaene og erfaringene fra PUSH, og sørge for flere muligheter for kunstnere til å utvikle nye ideer og prosjekter, og for prosjektpartnerne til å programmere ny scenekunst på sine festivaler.

PUSH+ vil fokusere på tre nye, men relaterte tema; Home, Failure og Different Bodies. Hvert tema vil ha et årelangt fokus. Vi vil utforske hvert enkelt tema i tre kunstneriske formater for å inspirere til eksperimentering med form og innhold. Disse formatene – Participatory, Site-spesific og Intergenerational – gir oss mer direkte, og noen ganger interaktiv kontakt med vårt publikum, og de er formater det tidligere er gjort mindre på.

Les mer om PUSH+ her.

TEEN2

EU-prosjekt: TEEN 2
Nora på Showbox under T.E.E.N. Foto av Lars Opstad/Kulturtanken

TEEN 2 er et samarbeidsprosjekt som tar sikte på å skape et konkret og aktivt forhold mellom kunstneriske ledere og ungdomspublikumet i et kurator-team, slik at ungdom selv kan ha en rolle i den kunstneriske ledelsen av teaterfestivaler. På denne måten ønsker vi å utvikle en bærekraftig og inkluderende metode for publikumsengasjement.

Partnere i prosjektet er Scenekunstbruket med Showbox, Segna d’Infanzia i Italia, Teatercentrum i Danmark, Krokusfestivalen i Belgia, Fundació Bancària “la Caixa” i Spania og Dialogue – The Community Performance Network fra Storbritannia.

Les mer om TEEN2 her.