Etter å ha deltatt i 4 EU-prosjekt som partner har vi nå tatt steget opp til å lede et prosjekt. Våren 2022 søkte vi Kreativt Europa om midler til et treårig prosjekt, og nå har vi blitt innviet støtte. Vi er glade og opprømte, og gleder oss til å komme i gang. Sammen med Junges Ensemble Stuttgart i Tyskland, Divadlo Drak i Tsjekkia samt lokalt tilknyttet partner Kloden teater, skal vi se på scenekunsten som det tredje stedet for det unge publikummet.

Workshop på Showbox

På årets Showbox blir det mulig å få innblikk i det kommende prosjektet og hvordan vi skal jobbe gjennom en workshop 29. november på Piltoscenen på Kloden teater.

Workshop om å lage det tredje stedet
Tirsdag 29. november, kl 12-16.00
Kloden teater, Pilotscenen

Vi tar utgangspunkt i de sosiologiske teoriene om «third places», både som fysiske rom, men også sosiale steder, imaginære steder og selve kunstopplevelsen. Målet er å lage gode metoder for å nå det unge publikummet og å utvikle scenekunsten til å være et sted de velger å være, møtes og føler seg hjemme i. Under Showbox skal vi sammen med Kloden teater ha en praktisk workshop med ungdommer, arkitekter, kunstnere, arrangører, byutviklere, politikere og andre for å diskutere hvordan et slikt tredje sted kan ta form.

Om prosjektet: 3Place- Performing arts as the Third Place for the young audience

In 3Place, we will look at the sociological theories of Third Place, not only as a physical location, but also as a social and an imaginary space of an art experience. This creates a framework for developing the performing arts more relevant to young people’s lives, to be a place they choose to meet and feel at home.

In this project the theory of third place will be a concept for building a relation to the performing arts, not only inviting visitors to the performances. Third place is defined as a safe place where individuals gather to share a common purpose, engage in creative expression, and develop a sense of belonging. How can we lower the threshold for interest for the young audience, especially groups who as today don’t see the performing arts experience being for them?

Through three subtopics we want to explore the idea of a third place together with the young audience itself, artists, and other professionals in the performing arts sector.

  • 3Place physical: How to create or transform a physical space in which the young audience feels at home and included?
  • 3Place artistic: How to create an art experience in which the young audience feels at home and included?
  • 3Place involve: How do we involve the young audiences in a way they feel represented?

Each topic has a year-long focus with a camp, a festival visit, digital workshops and ongoing field work in each organisation and their community.

We will connect artists and audiences and develop different methods to make the experience of performing arts a place to belong, away from home and school -a third place. The project will connect artist development, audience development and area development, and will include organisations, artists and places that explore different ways of participation and cooperation.