Scenekunstbruket hadde nylig en spørreundersøkelse der vi ønsket å kartlegge hvordan kunstnere som jobber med scenekunst for barn og ungdom ser på fremtiden og eget kunstnerskap, og hvordan deres virkelighet og aktivitet ser ut per i dag, etter ett år med pandemi.  

Svært mange respondenter etterlyser møteplasser for fagfellesskapet, samt nettverksmuligheter, mentormuligheter og arenaer for å møte nye mennesker, spørre om råd eller drodle nye ideer. Dette vil vi ta tak i, og etablerer nettverksgruppe for scenekunstnere for deling av erfaringer og støtte.  

Om nettverksgruppen 

 • Deltakerne vil møte hverandre i planlagte nettverksmøter  
 • Alle møtene holdes digitalt på Zoom og avholdes cirka én gang i måneden 
 • Møtene vil være dialogpreget med mulighet for å snakke sammen om utfordringer, ideer, muligheter og få faglig påfyll.  
 • Du er ikke forpliktet ikke til å delta på hvert møte, men vi oppfordrer til dette. 
 • Nettverksgruppene skal være et fellesskap der dere kan støtte og lære av hverandre, og der du er villig til å gi til gruppen like mye som du får tilbake. 

Hvem kan delta?  

 • Alle som jobber med scenekunst for et ungt publikum, som for eksempel skuespillere, dansere, regissører, koreografer, scenografer, kostymedesignere, teknikere lyd eller lys, produsenter, dramatikere, komponister, musikere, sminkører, figurmakere eller annet. 
 • Vi oppfordrer kunstnere fra hele landet til å delta.  

Tentativ tidsplan for nettverksmøter 2021: 

 • Torsdag 15. april kl 10:00-12:00: Etablering av nettverket. Presentasjon av deltakerne, møt Scenekunstbruket, klargjøring av behov og ønsker for faglig og sosialt innhold i nettverket i 2021 
 • Onsdag 12.mai  
 • Onsdag 16. juni  
 • Torsdag 19. august  
 • Onsdag 29. september  
 • Siste møte på Showbox i desember 

NB: Datoene er foreløpige, endelig program settes ved oppstart. 

Vil du være med i en nettverksgruppe? Påmelding her: Registrering til Scenekunstbrukets nettverksgruppe 

Påmeldingsfrist tirsdag 13. april 2021. 


Foto: Alina Grubnyak on Unsplash