En forestilling om risiko og relasjoner hvor tre pelskledde skikkelser snur rommet på hodet og tørner sammen i basketak og omfavnelser. Vill, vittig og på ramme alvor!UtoSafari handler om risiko og relasjoner; om å være alene og om å være to eller tre. Hvor ensom kan man bli blant andre? Må man være to for å være lykkelig? Er virkelig alle gode ting tre?En UtoSafari starter med danseforestilling, fortsetter med dialog mellom barn og aktører, og avsluttes med en workshop hvor barna får utforske rommet og tematikken sammen med danserne.Vi vil gi barna opplevelser de kan føle i egen kropp; både fysisk og emosjonelt og oppfordre dem til å reflektere over egne erfaringer og opplevelser. Gjennom dette arbeidet møtes barna som likeverdige. Utgangspunktet for møtet er en holdning om at motsatte svar på samme spørsmål kan være like riktige.UtoSafari er en danseforestilling som utforsker fysiske møter mellom utøverne og med rommet. Fra det å være varsom og hjelpe hverandre, til egling, tumling, slossing og det å gå over streken. Det handler om å kjenne sine egne grenser, om grensesetting, om å være trygg i egen kropp og å ta vare på hverandre. Assosiasjoner til dyr, lek og andre bevegelser barn kan kjenne seg igjen i har vært inspirasjon i arbeidet med materialet.Forestillingen er utarbeidet i og i forhold til det mobile scenerommet Utoskop. Gjennom vår relasjon til huset setter vi i forestillingen fokus på rommet som en likeverdig del av helheten, og utvider publikums oppmerksomhet og perspektiv til å ta inn omgivelsene utenfor huset.Produsent: Landing DACo-produsenter: Rom for Dans ASStøttet av: Norsk kulturråd – Den kulturelle skolesekken og Kunstløftet, Fond For Utøvende Kunstnere, Sør Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune.

Kommentarer til workshop:
Rett etter forestillingen åpner vi opp for et rom der barnas umiddelbare reaksjoner, refleksjoner, ideer og assosiasjoner blir sentrale. Aktørene setter seg ned med publikum og starter dialog omkring "hvordan var dette?", og om noen har sprøsmål til det de har opplevd. Avslutningsvis i samtalen spør aktørene om publikum har lyst til å prøve noe av det de har sett i forestillingen.Denne andre delen av Utosafari´s forløp utvikler seg nå til et bevgelseslaboratorium der vi sammen med barna utforsker temaet videre på gulvet. Ved å gi barna mulighet til å jobbe fysisk med det de har opplevd, tror vi de kan få direkte tilgang til gjennom kroppen å reflektere over temaet og sine egne erfaringer. Etter en felles oppvarming i ring, deles elevene i grupper som skal lære og utforske ulike bevegelsesprinsipper. Vi er her opptatt av at alle skal være med å gjøre sjøl, bli sett på av andre når de jobber, og også trene seg i å se på andre.I laboratoriet jobber vi blant annet med kraftutprøvelse som fysisk prinsipp. Vi legger noen klare rammer for hva som ikke er lov, og at det er lov å si STOPP. To og får barna til gå i kamp med hver av de tre bjørnene mens resten ser på. Kan vi sammen finne ut hvor grensene i samhandling med andre går? Hva er lek og når blir det alvor? Også andre prinsipper fra forestillingen er gjenstand for utforskning, som bevegelser med bruk av veggen som partner og samdans med tre personer. Vi ser på dette som en svært dynamisk del av prosjektet der vi er åpne for å endre struktur/opplegg utfra erfaringer vi gjør oss underveis.

Maks kapasitet:
30

Elektriske krav:
minimum 10 A strømuttak, 1 kurs.

Varighet:
30

Opprigg:
90

Nedrigg:
30

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 4. Dybde: 10

Guro Anna Wyller Odden
Annet

Venke Marie Sortland
Annet

Ina Coll Kjømoen
Annet

Pernille Holden
Annet

Inger Kristin Haugsevje
Annet

Maja Roel
Annet

Anne Synnøve Skogstad
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
4

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ina Coll Kjølmoen
inacoll@gmail.com
99017441