I Under huden leker tre akrobater med å utfordre kroppens mulige forvandlinger. Tanker om fremtid og forhold til egen kropp og kroppens begrensninger utspiller seg på et scenegulv bestående av puslespillbiter som flyttes konstant i et spillerom i evig forandring. Er nettopp denne endringen kanskje det eneste konstante?

Hvordan forholder vi oss til generasjoner, og overgangen mellom dem? Hvilke er de kroppslige transformasjonene tiden påfører oss, og hvordan opplever vi disse?

Prosjektet er en forestilling med påfølgende møter og workshops for barnehagebarn og eldre på pleiehjem, men spilles også for mennesker i alle aldre og generasjoner. Med dette ønsker vi å skape bevissthet om egen kropp og sinn, utforske muligheter og utfordre egne grenser. Hvilke forventninger har vi til kroppen og egen fysikk gjennom livet?

Workshop:
1

Kommentarer til workshop:
Med denne workshopen ønsker vi å få de to målgruppene til å utforske kroppens grenser gjennom lek og samarbeidsøvelser basert på forskjellige sirkusøvelser.

Maks kapasitet:
70

Elektriske krav:
To strømuttak på 230v.

Annet utstyr:
Leiebil.

Varighet:
35

Publikumsplassering:
Publikum sitter puter og stoler på begge ender av scenens langside.

Opprigg:
120

Nedrigg:
40

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Alle rom som innfrir størrelsen på scene.

Scene dimensjoner:
Areal minimum 8x9 meter. Minimumshøyde på 4 meter. Dette er inkludert sitteplass for publikum. NB! Viktig at gulvet er flatt og jevnt.

Krever lysutstyr:
Medbrakt

Linn Holm
Kunstnerisk ansvarlig, Regissør, Koreograf, Utøver, Kostyme

Mari Stoknes
Kunstnerisk ansvarlig, Regissør, Koreograf, Utøver, Kostyme

Tamar Goksøyr
Kunstnerisk ansvarlig, Regissør, Koreograf, Utøver, Kostyme

Alexander Eldefors
Lyddesign, Komponist

Troels Rosenkrantz Fuglsang
Scenografi

Grunnpris A
24270

Grunnpris B
24570

Merkad til pris
Pris er justert i henhold til ny DKS-sats fra 1.aug.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Tamar Ohana Goksøyr
kontakt@kompanito.com
48214132