– en forestilling med dans og tekst, hundrevis av mandler, mange spørsmål, små og store tanker. Hvor langt? Hvor mye? For hva? For hvem? Hvor langt er jeg villig til å strekke meg for det jeg synes er viktig? Jeg har et hemmelig våpen – jeg kan kle på meg overbevisningen …Å tro. Å være overbevist. Å ha noe å holde seg til, som gir mening, i en tilværelse som er i konstant endring, er grunnleggende for mennesket. Selve følelsen av å tro på noe – være overbevist om noe – er universal. Hva vi holder fast ved og hva som gir oss mening, hvorfor og hvordan, er individuelt.Tro og overbevisning er en forestilling som tar utgangspunkt i hvor stor plass en eneste tanke eller idé kan ta i menneskesinnet – i menneskekroppen. Det handler om det universelle behovet for å tro på noe eller noen, og om hvordan vi stadig prøver å finne ut av hva som gir oss mening.Det handler også om hvordan en idé kan ta fullstendig overhånd.

Forestillingen innledes med en personlig historie om en bilulykke. Det dukker opp mange spørsmål; Hva er det som egentlig er viktig for meg? Hva er det som gir mening? Hva bruker jeg tiden min på? På gulvet er det hundrevis av mandler. Mandlene danner først et kart over ulykken, før de blir til alle tankene og spørsmålene i hodet som jeg ikke klarer å finne ut av… Forestillingen tar ikke opp spesifikke overbevisninger eller trossystemer, men reiser spesifikke problemstillinger i forhold til tro og overbevisning og belyser også ulike sider ved det å tro og være overbevist.

I forkant, engasjeres publikum i en enkel aktivitet knyttet direkte til tematikken og sceneteksten i forestillingen. Direkte etter forestillingen inviteres det til samtale.

Produsert i samarbeid med TekstLab.

Støttet av: TekstLab og Spenn

Workshop:
1

Maks kapasitet:
90

Varighet:
55

Opprigg:
90

Nedrigg:
50

Scene dimensjoner:
Bredde: 6. Dybde: 8

Christine Vik Bratvold
Annet

Grunnpris A
11 530

Grunnpris B
12 190

Merkad til pris
I tillegg kommer leie av lydutstyr og reise, diett og opphold.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
2

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Christine Vik Bratvold
christine_vik@hotmail.com
47 405 29 912