Bli med på en fysisk, visuell og auditiv reise.

På et stort lerret flasher bilder fra et håndholdt kamera, i et samspill med aktørene som beveger seg. Aktørenes skygger speiler seg i lerrettet og skaper et fortettet uttrykk. Tema er annerledesheten, outsideren, rebellen. Det handler om usikkerhet, tvil og opprør.

I multimediasamfunnet med synlighetsfokus og uendelige muligheter får tvilen lov til å blomstre. Forestillingen er således et innspill til dagens unge, om viktigheten i det å gjøre opprør, sunnheten i å prøve og feile, og bli kjent med egen sannhet.

Støttet av: Telemark fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere, Spenn.no, Norsk Kulturråd og Fond for lyd og bilde.

Info fra gruppen:Vi ønsker i etterkant å tilrettlegge for ledet samtaler. Vi har med hell latt filosofisk refleksjon utfra forestillingen ledet av en filosof. Eller en samtale rundt samtidskunst og tolkning, dramaturgi og oppbygnign (ledet av crewet).

Maks kapasitet:
60

Elektriske krav:
2 stk 12 amp kurser

Varighet:
40

Opprigg:
120

Nedrigg:
90

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 3. Dybde: 6

Thea Danielsen Fjørtoft
Annet

Hildur Kristinsdottir
Utøver

Mathias Jin Budtz
Utøver

Grunnpris A
20.370

Merkad til pris
Grunnpris B kr 21.050,-Reise, diett og opphold er ikke inkludert i prisene.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
4

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Thea Danielsen Fjørtoft
fjortoft.thea@gmail.com
91389516