Norge er verdens rikeste land. Det er også det fredeligste landet i verden, har det best fungerende statsapparatet, har vunnet Grand Prix, og er antakelig det beste landet i verden å være kunstner-økonomisk sett. Alt sammen på grunn av oljen.

The Norwegian Way er et dypdykk i Norges selvbilde, oljens problem og den mulige forbindelsen mellom penger og lykke. Og en utforsking av hvilke muligheter kunst har til å forandre verden. Det svarte gullet har vært avgjørende for alle sider ved norsk samfunnsutvikling de siste tiårene, også den stadig mer ambisiøse statlige kunst- og kultursatsingen. Samtidig har det oppstått et spenn mellom det faktum at vi alle lever av oljen, og et norsk selvbilde og retorikk som beskriver oss som særlig miljøvennlige, fredsskapende og generelt “gode”.

Det norske samfunnet har et ambivalent eller kanskje fornektende forhold til oljerikdommen. I følge forskning er vi ikke spesielt lykkelige heller-alle pengene tatt i betraktning. Kanskje er det på tide å tenke nytt?

Som statsminister Jens Stoltenberg har sagt det: “Et av de problemene vi har i dag, er at selv om vi har det materielt sett ganske bra, så har vi jo åpenbart problemer med å fylle tilværelsen med innhold. Altså, vi har masse å leve av, men vi har ikke så mye å leve for”. Når det irakiske folket sultet, lanserte FN Oil for Food-programmet, for å gjøre det mulig for Irak å bytte olje mot mat. Norge har mer enn nok av både olje og mat, men trenger noe som gir livet mening. Vi trenger Oil for Art-programmet!

Støttet av: Norsk kulturråd og Fritt Ord.Produsert i samarbeid med: Pikene på Broen / Barents Spektakel

Elektriske krav:
vanlig strømuttak

Varighet:
45

Opprigg:
90

Nedrigg:
60

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 5.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
1

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Amund Sjølie Sveen
amund@ning.no
95106322