Er dans et språk? Kan bevegelse gi mening? Når blir kroppslige bevegelser til dans? Her kan ungdommene selv gjøre seg opp en mening. Legge sin egen mening i bevegelsene. Eller ikke ha noen mening i det hele tatt.Forestillingen er et koreografisk verk som åpner det unge publikum for den abstrakte dansen. Forestillingen forteller ikke en historie fra A-Å, men kommuniserer gjennom et intenst danserisk språk som er poetisk, men samtidig virker ytterst konkret i øyeblikket. Dansernes sterke tilstedeværelse oppleves nær og forståelig. Forestillingen fabulerer omkring hvordan det meningsløse blir meningsfylt, hvordan språk, roller, ord og bevegelser forandrer seg og får nye meninger. Bevegelsesmaterialet er ikke gjentagende og nye bevegelsestegn tilføres stadig. Forestillingen oppleves utfordrende og underholdende på samme gang. Forestillingen er en gjenopptakelse og er tidigere produsert og turnert gjennom Turneorganisasjonen for Hedmark 1997/1998.Mottok i 2000 Scenekunstprisen fra Danse – og Teatersentrum ” kunstnerisk mot og evne til kommunikasjon med et ungt publikum “.

Kommentarer til workshop:
Forestillingen er laget spesielt for ungdomsskoleelever. Har også stor appell for eldre ungdom og voksne. Det utarbeides materiell for bruk i undervisningen i forhold til dans som uttrykk, installasjonskunst og den kunstneriske språkforståelsen.

Maks kapasitet:
100

Elektriske krav:
16 ampere

Varighet:
40

Opprigg:
120

Nedrigg:
30

Scene dimensjoner:
Bredde: 8-5. Høyde: 4. Dybde: 9-5

Odd Johan Fritzøe
Annet

Cecilie Lindeman Steen
Annet

Sverre Waage
Annet

Øystein S. Ziener
Annet

Bjarne Kvinnsland
Annet

Victoria Husby
Annet

Kine Kvarme
Annet

Ole Aleksander Hansen
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Anna C.N Hegdahl
anna@dansinordtrondelag.no
98413327
Nettsted