Søstre er en danseforestilling av og med søstrene Anne Katrine og Liv Hanne Haugen. Kun 16 måneders aldersforskjell og samme valg av yrke har bidratt, både til å føde, utvikle og foredle ideen til denne forestillingen.Virkemidler i forestillingen er bevegelse, bevegelse med fortelling (både i form av opptak og live), musikk og video. En videofilm utgjør en viktig del av forestillingen. I filmen treffer vi 8 søstre og får høre en del om deres tanker rundt det å være søstre – men også litt generelt om hvordan det er å være kvinne, eldre kvinne, enke, mor, et religiøst vesen eller nettopp ikke. Dansen utspinner seg i forskjellige faser og situasjoner: det klaustrofobiske tette ved at håret til søstrene flettes sammen, frigjørelsen og opplevelsen av individualitet. Bånd og samhørighet blir styrket. Den subjektive opplevelsen av felles historie uttrykkes ved at begge utøverene danser hver sin opplevelse av en bestemt situasjon. Dansen utspinner seg i grenselandet mellom det mer surrealistiske og det tydelige og konkrete. Dansen og den dokumentære videoen utfyller hverandre, noe som er med på å skape kompleksitet og dybde i forhold til forestillingens tematikk. Musikken er spesialkomponert av Roger Ludvigsen. Lydbildet består av stemmer, byatmosfære, naturlyder etc. Trombonist Øystein Blix spiller live og gir musikken et personlig og nærværende preg.

Varighet:
60 minutter

Maks kapasitet:
120

Opprigg:
180 minutter

Nedrigg:
60 minutter

Scenestørrelse:
Bredde: 8. Høyde: 5. Dybde: 5

Bærehjelp:
4

Strøm:
40A trefas, uttak mindre enn 30m fra scenen/gymsalen, samt to uttak på 16A enfas eller tre uttak på

Kommentarer til workshop:
Danserne inviterer til samtale med elevene i etterkant av forestillingen. I dette møtet ønsker de å gi rom for diskusjon, spørsmål og svar med vektlegging av å skape diskusjon rundt forestillingsopplevelsen hos hver enkelt elev. Slik ønsker de å skape bevisstgjøring av hva dans kan være av forskjellige uttrykk og som kommunikasjonsform. Det vil også være mulig med enkle utprøvninger av bevegelser i fht. elevene selv.Det er også utarbeidet et forslag til forarbeid som kan fåes ved henvendelse til gruppen.

Nicolas Horne
Annet

Anne Katrine Haugen
Annet

Liv Hanne Haugen
Annet

Roger Ludvigsen
Annet

Øystein Blix
Annet

Knut Skoglund
Annet

Marit Solbu
Annet

Grunnpris A
12.100

Grunnpris B
14.900

Merkad til pris
Scenekunstbrukets grunnpriser.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Anne Katrine Haugen
englelys@start.no
77689780