En performance med påfølgende samtale og workshop for elever i den videregående skolen. Prosjektets tematiske utgangspunkt er forståelser og opplevelser av kropp – hvordan forholder vi oss til oss selv og andre som kropper?

Show Body Project tar utgangspunkt i forståelser og opplevelser av kropp. Kroppen kan forstås som del av verden og samtidig som avgrensning av selvet, den er både objekt og subjekt. Vi både har kropp og er kropp samtidig. Våre forståelser av kropp preger hvordan vi opplever og erfarer oss selv og andre som kropper.

Fra våre første levedager sosialiseres vi inn i kulturelle normer for bevegelse, parallelt med den naturlige utforskningen av kroppens sanser og funksjoner. Møtet med idealer for kroppslig atferd og fremstilling preger vår forståelse av egen og andres kropper. Går kroppene våre gjennom en utvikling fra natur til kultur i løpet av vår oppvekst? Mister vi gradvis grepet om en forståelse av kroppen som en uadskillelig del av oss selv som personer? Eller er utviklingen mindre ensrettet – den sexualiserte kroppen i musikkvideoen er kanskje nærmere vår naturlige måte å bevege oss på enn vi vil innrømme? Og hvordan spiller en økende seksualisering av kulturen inn på unge (og gamle) menneskers kroppsbilde og selvbilde?

Prosjektet startet med en undring over hvordan kulturelt “tyngede” bevegelser kjennes ut “innenifra”, hvordan de kjennes ut å gjøre. Vår kultur har merket noen bevegelser som seksuelle og vulgære. Det å svinge på hoftene, riste på brystene eller rulle over en annen kropp oppleves ikke nødvendigvis seksuelt fra “innsiden”. Er det mulig å “ta tilbake”  kroppen i bevegelse?

Prosjektets tittel spiller på to betydninger av det engelske ordet show. På den ene siden kan man si at et show innebærer en objektifisering av kroppen, hvor den presenteres for andre som objekt for underholdning eller nytelse. Samtidig kan show forstås som et verb, to show, hvor fokuset ligger på den subjektive handlingen av å vise frem noe for en annen. I Show Body Project balanserer vi mellom disse to forståelsene av ordet.

Maks kapasitet:
30

Elektriske krav:
vanlig strømuttak

Varighet:
90

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Venke Marie Sortland
Kunstnerisk ansvarlig

Hanne Gjermundrød
Annet

Ina Coll Kjølmoen
Annet

Ingrid Koslung
Annet

Katrine Heggedal
Annet

Pernille Holden
Annet

Sidsel Graffer
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
3

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ina Coll Kjølmoen
post@landing.no
99017441
Nettsted