Kva har hip-hop og nynorsk til felles?
Opplev eit iscenesett kulturkræsj, der ein seier noko om det å leva “mellom grensene”, om å utvida eige moglegheitsrom, om å omfamna heile identiteten og å finna plass til si stemme i eit fellesskap. Slik som hiphop er sett saman av ulike kulturars musikk og rørsler, er nynorsken sett saman av ulike dialektar i Noreg. Begge “språk” er samlande, har sitt utspring gjennom kamp, og nyttar seg av sampling for å etablera eigen, sterkare identitet.
“Samplaren” er til unge menneske som lever sine liv og former identiteten sin i eit fragmentert hav av merkelappar og kategoriar der det kan vere utfordrande å finna plass til stemma si.
Dette er ei eksplosiv hyllest til dei som stadig er i forhandlingskrig med, for og mot seg sjølv.

Varighet:
30 minutter

Maks kapasitet:
200

Opprigg:
60 minutter

Nedrigg:
60 minutter

Scenestørrelse:
Omlag 7x7 m.

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Kan vere ei scene, gymsal, samfunnshus, blackbox e.l. Helst med moglegheit for å blenda.

Publikumsplassering:
I amfi-form. (Dersom det ikkje finst amfi kan ein leggja matter/benker framfor, deretter stoler bakover.)

Bærehjelp:
2

Må blendes:
Ja

Teknisk utstyr (må leies eller medbragt):
Teknikar har med lys- og lydrigg som har fast leigepris kvar dag.

Strøm:
Vi treng straumuttak til lydutstyr.

Workshop:
Ja

Kommentarer til workshop:
Vi kan tilby ulike løysingar ifht workshop: 1)Framsyning med etterprat 2)Framsyning med kort workshop (tekst/rørsle), der ein jobbar med tematikken (1 time) 3)Framsyning med utvida workshop (tekst/rørsle), der ein jobbar med tematikken og gjer korte visningar (heile dagen)

Charlotte Korrell
Danser, Utøver, Produsent

Sophie Louise Speight
Danser, Utøver

Magnus Emaka Einang
Danser, Utøver

Reno Andersen
Danser, Utøver

Belinda Braza
Kunstnerisk ansvarlig, Regissør, Koreograf, Dramatiker/tekst, Produsent

Peter Baden
Komponist

Oda Aunan
Dramatiker/tekst

David Morris Blikstad
Lysdesign, messages.technician

Grunnpris A
Kommer snart

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Belinda Braza
belindabraza@hotmail.com
+4748184940
Nettsted