Gjennom sin egen oldefar: bohemen og maleren Bernhard Folkestad, dukker Kipperundbrødrene ned i den norske operahistorien..Forestillingens “femme fatale” er Kirsten Flagstad, bysbarn og internasjonal operastjerne.

Varighet:
45

Opprigg:
45

Nedrigg:
20

Scene dimensjoner:
Bredde: 5. Dybde: 5

Anders Kippersund
Regissør

Peter Kippersund
Utøver

Jonas Kippersund
Utøver

Grunnpris A
5.100

Grunnpris B
7.300

Merkad til pris
Scenekunstbrukets grunnpriser.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Anders Kippersund
anders@kippersund.no
62582306