Romeo og Julie er historiens mest kjente teaterstykke og den sterkeste kjærlighetshistorien vi kjenner. Kan den fremdeles si oss noe i dag? Ja, mener vi. Fremdeles kan denne fortellingen si oss noe om menneskets natur, om vårt ansvar overfor hverandre, om hvilke valg som kan være livsforandrende.

Deres kamp for å være sammen, vinner over all makt, tradisjon og feilslåtte konvensjoner. Stykket problematiserer hvor dumt og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en mulighet.

De unge inviteres til diskusjon og refleksjon om disse temaene og deres forhold til verden i dag. Dette er en intim og  interaktiv forestilling for unge i alderen 13 – 16 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Julie var.

Forestillingen var et bestillingsverk fra Festspillene i Bergen i 2018.

Varighet:
60 minutter

Maks kapasitet:
40

Opprigg:
15 minutter

Nedrigg:
5 minutter

Steinar Thorsen
Skuespiller

Jorunn Lullau
Skuespiller

Steinar Thorsen
Utøver

Jorunn Lullau
Utøver

Grunnpris A
11300

Grunnpris B
11570

Merkad til pris
I tillegg kommer reise, diett og opphold.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
2

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Jorunn Lullau
jorunn.lullau@gmail.com
99604984