En danseforestilling for de aller yngste (fra 0-3 år)I denne danseforestillingen knyttes kunstbegrepet readymade først og fremst til en forståelse av barnet som rede til å delta i møtet med kunstuttrykk. Forestillingen er utarbeidet i nært samspill med barn.Spesiallagde objekter, en dukke og kostymer, utgjør sammen med andre readymades som paraplyer, megafoner og skurekluter de formale og visuelle rammene for forestillingen.Det sanselige trer fram gjennom berøring, dans, sang og andre musikalske uttrykk.Den fransk-amerikanske kunstneren Marcel Duchamps readymades, forandret betydningen av begrepet kunst. Små barn i alderen 0-3 år kjenner ikke til kunstbegrepet, men er aktivt tilstede i møtet med kunstverket, og kan derfor, på linje med Duchamp, rokke ved kunstbegrepet.Hvordan forholder voksne seg til det?

Maks kapasitet:
60

Elektriske krav:
Tre uttak totalt, to ved scenens venstre side, ett til høyre bak

Varighet:
30

Opprigg:
90

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 10-8. Dybde: 12-11

Karstein Solli
Koreograf

Marianne Skjeldal
Utøver

Beata Kretovicova Iden
Utøver

Øystein Elle
Annet

Ebba Johansson
Annet

Stephan Østensen
Annet

Maybritt Jensen
Annet

Eivind Reierstad
Annet

Tone Gellein
Annet

Grunnpris A
6.970

Grunnpris B
9.940

Merkad til pris
Antall på turné3 Reise, diett og opphold er ikke inkludert i prisene. Grunnprisene er pris på forestillinger FØR Scenekunstbrukets refusjon. Les mer om Scenekunstbrukets grunnpriser.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Karstein Solli
karstein@karstein.no
90595459