I forestillingen kommer publikum tett på utøverne og deres personlige historier. Forestillingen tar opp temaer som kropp, identitet og det å ta egne valg.

#Me&U er en interaktiv danseforestilling som er laget for ungdomstrinnet. #Me&U handler om det å være ung og utforsker spørsmål knyttet til relasjoner, kropp og identitet.
Hvordan ser vi hverandre og hvordan snakker vi med hverandre? Gjennom forestillingen er det et mål å bevisstgjøre de unge om egne muligheter, uttrykk og valg. Dialog, samhandling og toleranse vektlegges, og det at det er flere kvaliteter ved det å være unge enn ytre ting som utseende og prestasjon. Det skapes rom for åpne samtaler om kropp, uttrykk, relasjon, drømmer og ambisjoner.

Hvordan kan vi skape et rom der vi kan tørre å uttrykke oss fritt og vise hvem vi er?

I forestillingen utspiller det seg fem danse-soloer simultant i rommet. Lyder og historier fra de ulike soloene smitter over på hverandre og skaper sammenhenger mellom tematikkene. Etter hvert kommer utøverne sammen i gjenkjennelige situasjoner; klasserommet, skolegården, på fest og liknende, med tematikker som støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, forelskelse, samhold og styrke.

Varighet:
60 minutter

Maks kapasitet:
60

Opprigg:
60 minutter

Nedrigg:
30 minutter

Scenestørrelse:
Bredde: 25. Dybde: 20

Kommentarer til workshop:
Ja, det er en del av forestillingen

Jon Bugge Mariussen
Utøver

Marte Brustad Melhus
Utøver

Emma Öberg
Utøver

Caroline Wahlström Nesse
Kunstnerisk ansvarlig

Charlott Madeleine Utzig
Utøver

Erlend Auestad Danielsen
Utøver

Thea Åretun Svensson
Utøver

Marius Kjos
Annet

Julie Gjertsen
Komponist

Anita Vika Langeødegård
Utøver

Camilla Myhre
Produsent

Ida Marie Halvorsen
Annet

Grunnpris A
31 650

Grunnpris B
31 930

Merkad til pris
I tillegg kommer leie av noe teknisk utstyr, reise og diett og opphold.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
6

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ida Maria Halvorsen
prod@romfordans.no
46969326