Mannen med en Blomst i Munnen begynner med to menn som møter hverandre for første gang, på; en nåttåpen kafe;. De kommer i snakk om tilsynelatende dagligdagse ting, men en uhygge brer seg sakte. En kvinne dukker opp, og provoserer frem bitre bekjennelser og pikante avsløringer.Foruten «Seks personer søker en forfatter» er det sjelden vi ser tekster av Luigi Pirandello oppført på norske scener. Primus motor i d-moor productions, Jørn Riegels Vimpel, har nå returnert til Norge etter noen års opphold i Italia og etablert seg med sitt eget kompani. Med seg har han en oversettelse av Pirandellos korte skuespill «Mannen med en blomst i munnen» fra 1923.Enakteren presenteres som et komprimert teaterstykke der man virkelig kan ta og føle på Pirandellos egenartede eksistensialisme. Forestillingen er regissert meget stilistisk og vi møter et univers som bare kan utfolde seg på en scene. Situasjonen er klar: det er et trekantdrama med en kvinne og to menn. Dialogen er naturlig, men den kunne aldri ha funnet sted. Like fullt peker stykket hen mot livet slik man kjenner det i virkeligheten. Fra Pirandellos hånd er det en allegori som både åpner en luke til det grelle, trivielle livet i en enkeltsituasjon, og som gjenspeiler et større, ubegripelig livsløp. Vimpel og d-moor har iscenesatt teksten som et glimt inn i dette. De nøster opp Pirandellos tråder gjennom dunkle og ambivalente stemninger, innenfor en rendyrket ramme med klare kontraster.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Jørn Riegels Vimpel
dmoor@dmoor.com
21993529